Değerlerimiz

 Tüm iş ortaklarımız ile karşılıklı güvene dayanan sağlam temelli ticari ilişkiler geliştirmek.
 

 Güçlü mühendislik hizmeti ve Ar-ge faaliyetleri ile müşterilerimizin hizmet ve ürünlerine değer katmak.
 

 Enerji ve doğal kaynakların tüketiminde tasarruf sağlamak, çalışanlarımızda ve tedarikçilerimizde tasarruf bilincini geliştirmek.
 

 Atıkların uygun şekilde toplanması ve azaltılması için atık yönetimi sistemini sürekli geliştirmek.
 

 Ürünlerimizi kalite ve çevre şartlarına uygun şekilde üreterek müşterilerimize sunmak, yasal şartlara uymak, iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmek.

CANLI DESTEK